• Minimal forstyrrelse af jorden
  • At jorden aldrig er bar, idet den enten er dækket af en afgrøde, en efterafgrøde eller af afgrøderester (halm mm.)
  • Levende rødder året rundt.
  • Maksimalt diversitet.
  • Integration af husdyrhold.

CarbonFarm.
Jeg er en ud af de 4 landmænd der er med i projektet CarbonFarm. Vi er endnu ikke lykkedes med en flerårig strategi for økologisk pløjefri dyrkning, selvom der er afprøvet en del forskellige metoder. Derimod er vi ved at lykkedes med at slå ukrudt og efterafgrøder imellem kornrækkerne. Slåning mellem rækkerne kan godt gå hen og blive radrenserens afløser. 

Egne erfaringer med økologisk pløjefri dyrkning.
Jeg har forsøgt mig med økologisk pløjefri dyrkning i 2017. Du kan læse om mine erfaringer " her "